Претражи овај блог

Translate

ПоРтАл

ПоРтАл
Сазвежђе З

среда, 08. јул 2015.

Рехабилитација Престолонаследника Александра


После обраћања Њ.К.В. Престолонаследника Александра и проф. др Оливера Антића у Вишем суду у Београду, суд је тачно у 12 часова и 13 минута донео следеће решење у предмету РЕХ 17/15:

„Усваја се захтев за рехабилитацију Њ.К.В. Престолонаследника Александра Карађорђевића, од оца Петра Карађорђевића, рођеног 17.07.1945. у Лондону, у Великој Британији, на територији проглашеној за територију КраљевинеЈугославије, те се УТВРЂУЈЕ да је Указ 392 Председништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 08.03.1947. године ништав од тренутка доношења, у делу који се односи на Њ.К.В. Престолонаследника Александра, као и да су ништаве све његове правне последице.

Рехабилитовано лице, Њ.К.В. Престолонаследник АлександарКарађорђевић, сматра се неосуђиваним.

www.dvor.rs

Rehabilitation of Crown Prince Alexander

After address of HRH Crown Prince Alexander and Prof. OliverAntic to the High Court in Belgrade, the court brought the following decisionin the case REH 17/15, at 12:13 sharply:

“The request forrehabilitation of HRH Crown Prince Alexander Karadjordjevic, the son of PeterKaradjordjevic, born on July 17,1945 in London, UK, on the territory declaredthe territory of the Kingdom of Yugoslavia, is being approved and it is beingestablished that the Decree 392 by the Presidency of the Presidium of theNational Assembly of the FPRY of August 03, 1947, is null and void from themoment of its adoption, in the part related to HRH Crown Prince Alexander, aswell as that all its legal consequences are null and void.

Therehabilitated person, HRH Crown Prince Alexander Karadjordjevic, is consideredto be not convicted.

www.royalfamily.org

Нема коментара:

Постави коментар

Било би лепо и конструктивно да коментари не буду предуги, и изван задате теме, зар не?

instagram

Instagram